06-28167717    irmgard@nowmotion.nl

Relatietherapie Den Haag

Besloten om samen door het leven te gaan en verbonden te zijn. In sprookjes leven ze dan nog lang en gelukkig maar de realiteit is vaak anders. Relatietherapie den haag kan jullie ondersteunen weer maatjes te worden.

Wij ontplooien ons in relatie tot anderen en de wereld, niemand ontwikkeld zich alleen. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Juist in de partnerrelaties zijn dan de meest intieme, existentiële gevoelens en verlangens in het geding. We kennen allemaal de bijzondere nabijheid tot elkaar, waar jij en je partner naar elkaar toe groeien en jullie relatie verdiepen, soms kan het ook zijn dat juist de afstand steeds voelbaarder wordt, jullie groeien uit elkaar.

We gaan een verbintenis aan met elkaar maar blijven daarbij ook aparte individuen met eigen behoeften en verlangens en met een eigen achtergrond. Soms wil je liever alleen zijn, het andere moment voel je je aangetrokken tot je partner en wilt iets samen doen. In een gezonde relatie is er een evenwicht tussen afstand en nabijheid, verbondenheid en autonomie.

Liefdevolle verlangens, heftig conflict, weldadige rust karakteriseren een gezonde wisselwerking in een relatie. Als dit proces stokt ontstaat er een chronische ontevredenheid, die zich uit in verveling, eenzaamheid, frustraties, woede of verbittering.

Het herstellen van dit evenwicht is van essentieel belang. We willen ons veilig en emotioneel verbonden voelen. In relatietherapie leer je elkaar weer zien en kun je weer leren openstaan voor elkaars wensen en verlangens.

Bij relatietherapie den haag starten we altijd met een intake-gesprek. Hier staan we samen stil bij jullie ontwikkelde patronen, wensen en verlangens en kijken we of er een klik is. Vanuit daar gaan we samen aan de slag.

Ik ondersteun jullie vanuit een warme en betrokken houding.   Als nodig confronteer ik jullie, hou een spiegel voor en sta onvoorwaardelijk voor jullie klaar.

Emotional-Focused- Therapy EFT

EFT is gebaseerd op de hechtingstheorie. Elk mens heeft een aangeboren behoefte om intieme verbindingen met een ander aan te gaan.

Wanneer mensen veilig gehecht zijn, voelen ze zich vertrouwd met elkaar en kunnen ze hun emoties kwijt bij hun partner.

Wanneer ze echter vroeger of in de relatie hebben ervaren dat ze door de ander afgewezen worden of wanneer ze zich in de steek gelaten voelen kunnen er patronen ontstaan waar partners in verstrikt raken.

In EFT worden deze patronen duidelijke en leren partners om uit het patroon te stappen, hun echte emoties en behoeften te onderkennen en die tegenover hun partner te uiten.

Willen jullie de emotionele verbinding herstellen, een veiligere en intiemere relatie aangaan, dan is EFT wellicht iets voor jullie.